Ves al contingut. | Salta a la navegació

  • Execució del pressupost de l'any 2014: Despeses
  • Execució del pressupost de l'any 2014: Ingressos
  • El teu Ajuntament més lliure, més transparent i participatiu
  • Participa en la presa de decisions del teu Ajuntament
  • Segell 100% transparència
  • Segell infoparticipa 100% 2016

Seccions

Sobre què decidim?

Mitjançant aquest procés participatiu decidirem col·lectivament quins usos tindran dos dels espais de l'antic edifici de Correus de Moja.

interrogant.jpeg

Contextualització del projecte

 

Olèrdola és un municipi complex demogràficament i la seva població, que actualment ascendeix a 3.734 habitants, està disgregada en varis nuclis de població i disseminats; un d’ells és Moja, que és el nucli sobre el qual es basa el present projecte de participació ciutadana. En aquest nucli, el major en termes de població de tot el municipi, actualment hi resideixen 1.438 habitants, suposant aquesta xifra el 38,51% del total d’habitants d’Olèrdola.

Recentment s’ha rehabilitat l’antic edifici de correus, situat a la plaça de l’església número 6 de Moja. Aquest espai, fins ara utilitzat només com a oficina de correus i com a magatzem, té una potencialitat d’usos que va més enllà dels actuals. Per això, es creu convenient decidir col·lectivament l’ús d’aquests espais fins ara infrautilitzats.

L’equip de govern d’Olèrdola creu convenient que decisions tan importants com la determinació de l’ús dels nous equipaments municipals que es van posant a l’abast de la ciutadania puguin prendre-les directament la gent del municipi, ja que al final en seran ells els destinataris últims. Per tot això, aquest projecte de participació que aquí es defineix, pretén consolidar un model participatiu que en l’àmbit local s’ha anat implantant progressivament des de l’any 2016, i que entén la participació ciutadana com un element imprescindible per a fomentar polítiques de participació democràtica directes que augmenten la qualitat democràtica dels processos de presa de decisions.

Quins són els condicionants principals?

Per a participar en el procés caldrà estar empadronat/da a Olèrdola i ser major de 18 anys.

Els espais i el seu dimensionament són els següents:


- Plànol de planta de l’edifici on es detallen en color verd i blau els 2 espais sobre els quals s’hauran d’escollir els seus usos a través del procés participatiu: