Ves al contingut. | Salta a la navegació

  • Execució del pressupost de l'any 2014: Despeses
  • Execució del pressupost de l'any 2014: Ingressos
  • El teu Ajuntament més lliure, més transparent i participatiu
  • Participa en la presa de decisions del teu Ajuntament
  • Segell 100% transparència
  • Segell infoparticipa 100% 2016

Seccions

Reglament de participació ciutadana

Què és el Reglament de participació ciutadana?

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així reconegut per l'Estatut de Catalunya en el seu article 29. "Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixin aquest Estatut i les lleis." L'estatut estableix així el compromís dels poders públics amb el foment de la participació: " Els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia."

Per la seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que als municipis es pot establir una relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre aquests i els poders públics.

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l'Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d'acord amb l'ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

I a Olèrdola, disposem de reglament de participació ciutadana?

Sí, el Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola es va aprovar inicialment pel Ple Municipal el dia 28 de setembre de 2015. En aquest sentit, l'Ajuntament ja disposa d'una eina jurídica per tal de donar cobertura a la participació en la vida vida pública dels ciutadans/es del municipi.

On podem consultar el reglament?

A través d'aquest enllaç, podeu accedir al Reglament aprovat, i que està publicat a la Seu Electrònica d'Olèrdola: Reglament