Ves al contingut. | Salta a la navegació

  • Execució del pressupost de l'any 2014: Despeses
  • Execució del pressupost de l'any 2014: Ingressos
  • El teu Ajuntament més lliure, més transparent i participatiu
  • Participa en la presa de decisions del teu Ajuntament
  • Segell 100% transparència
  • Segell infoparticipa 100% 2016

Seccions

Comparteix una idea

Tens alguna idea de com aprofitar millor les nostres dades? Comparteix-la amb nosaltres.

  • El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament d'Olèrdola amb CIF P-0814400-H i domicili a l'Av. Catalunya, 12 - 08734 - Olèrdola.
  • Les dades que aquí proporcioneu sols es destinaran a la realització del tràmit que esteu sol·licitant i mai no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
  • L'interessat podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals que constin en els fitxers de l'Ajuntament, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir aquests drets s’han de dirigir personalment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana - Av. Catalunya, 12 - 08734 - Olèrdola, o a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament (tramitant com a instància genèrica), a l'adreça https://seu.olerdola.cat. Els menors de 14 anys, necessiten autorització del pare, la mare o el/la tutor/a.