Ves al contingut. | Salta a la navegació

  • Execució del pressupost de l'any 2014: Despeses
  • Execució del pressupost de l'any 2014: Ingressos
  • El teu Ajuntament més lliure, més transparent i participatiu
  • Participa en la presa de decisions del teu Ajuntament
  • Segell 100% transparència
  • Segell infoparticipa 100% 2016

Seccions

La Transparència

Un govern transparent fomenta i promou la rendició de comptes de l'Administarció davant la ciutadania i proporciona informació sobre el que està fent i sobre els seus plans d'actuació. L'Ajuntament està treballant per permetre l'accés a la informació pública de manera senzilla i clara, permetent que la ciutadania pugui realitzar un control de l'acció de govern, així com crear valor econòmic o social a partir de les dades oferides lliurement per l'Administració. La informació continguda en aquest portal de transparència s'actualitza trimestralment i/o semestralment en funció de la tipologia de dades de les que es tracti.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (8)

Informació econòmico-financera (13)

Relació de càrrecs electes i les seves retribucions (15)

Informació sobre proveïdors (2)

Llistat de proveïdors de l'Ajuntament i el seu volum de facturació (28)

Terminis de pagament als proveïdors (28)

Contractació administrativa (3)

Contractes formalitzats i les seves modificacions  (19)

Informació sobre contractes menors (30)